Αρχαία Λογοτοχνία

Ασχύλος - Αγαμέμνων

 

Αισχύλος - Επτά Επί Θήβας

 

Αισχύλος - Ευμενίδες

 

Αισχύλος - Πέρσες

 

Αισχύλος - Προμηθέας Δεσμώτης

 

Αισχύλος - Χοηφόροι

 

Πλάτων - Απολογία Σωκράτους

 

Αριστοφάνης - Αχαρνείς

 

Αριστοφάνης - Ειρήνη

 

Αριστοφάνης - Εκκλησιάζουσες

 

Αριστοφάνης - Ιππείς

 

Αριστοφάνης - Λυσιστράτη

 

Αριστοφάνης - Νεφέλες

 

Αριστοφάνης - Όρνιθες

 

Αριστοφάνης - Πλούτος

 

Αριστοφάνης - Σφήκες

 

Αριστοφάνης - Θεσμοφοριάζουσες

 

Αριστοφάνης - Βάτραχοι

 

Αριστοτέλης - Φυσικής Ακροάσεως

 

Αριστοτέλης - Αθηναίων Πολιτεία

 

Αριστοτέλης - Ηθικά / Νικομάχεια Ι

 

Αριστοτέλης - Ηθικά / Νικομάχεια ΙΙ

 

Αριστοτέλης - Ηθικά / Νικομάχεια ΙΙΙ

 

Αριστοτέλης - Ηθικά / Νικομάχεια ΙV

 

Αριστοτέλης - Περι Αισθήσεων και Αισθητών

 

Αριστοτέλης - Περι Αναπνοής

 

Αριστοτέλης - Περι Αρετών και Κακιών

 

Αριστοτέλης - Περι Ενυπνιών

 

Αριστοτέλης - Περι Μακροβιότητος και Βραχυβιότητος

 

Αριστοτέλης - Περι Μνήμης και Ανάμνησης

 

Αριστοτέλης - Περι Νεότητος και Γήρως και Ζωής και Θανάτου

 

Αριστοτέλης - Περι Ποιητικής

 

Αριστοτέλης - Περι Ψυχής Α

 

Αριστοτέλης - Περι Ψυχής Β

 

Αριστοτέλης - Περι Ψυχής Γ

 

Πλάτωνος - Εὐθύφρων

 

Ευριπίδης - Ανδρομάχη

 

Ευριπίδης - Βάκχαι

 

Ευριπίδης - Ελένη

 

Ευριπίδης - Ηλέκτρα

 

Ευριπίδης - Ιφιγένεια εν ταύροις

 

Ευριπιδης - Ιππολυτος

 

Ευριπίδης - Μήδεια

 

Ευριπίδης Ρήσος

 

Πλάτωνος - Φαιδρός

 

Πλάτωνος - Φαίδων

 

Πλάτωνος - Φαίδων / Περι Ψυχής

 

Πλάτωνος - 7η Επιστολή

 

Πλάτωνος - Κρατύλος

 

Πλάτωνος - Κρίτων

 

Λουκιανός - Αληθών Διηγημάτων

 

Λουκιανός - Δίκη Συμφώνων τοῦ Σίγμα πρὸς τὸ Ταῦ ὑπὸ τοῖς ἑπτὰ φωνήεσιν

 

Λουκιανός - ΠΕΡΙ ΟΡΧΗΣΕΩΣ

 

Λουκιανός - Περὶ τοῦ ἐνυπνίου, ἤτοι βίος Λουκιανοῦ

 

Λουκιανός - Λουκιανὸς, Περὶ τοῦ μὴ ῥᾳδίως πιστεύειν διαβολῆ

 

Λουκιανός - ΠΩΣ ΔΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΝ

 

Πλάτωνος - Μενεξένος

 

Πλάτωνος - Νόμοι Ι

 

Πλάτωνος - Νόμοι ΙΙ

 

Πλάτωνος - Πολιτεία

 

 

Σοφοκλέους - Αἴας

 

Σοφοκλέους - Ἀντιγόνη

 

Σοφοκλέους - Φιλοκτήτης

 

Σοφοκλέους - Ηλέκτρα

 

Σοφοκλέους - Οἰδίπους ἐπὶ Κολωνῷ

 

Σοφοκλέους - Οἰδίπους Τύραννος

 

Σοφοκλέους - Τραχινίαι

 

Πλάτωνος - Συμπόσιον

 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΩΝ Α

 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΩΝ Β

 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΩΝ Γ

 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΩΝ Δ

 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΩΝ Ε

 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΣΤ

 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΩΝ Ζ

 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΩΝ Η

 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ - Περικλέους Επιτάφιος Λόγος Ι

 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ - Περικλέους Επιτάφιος Λόγος ΙΙ

 

Ξενοφώντος - Αθηναίων Πολιτεία

 

Ξενοφώντος - Κύρου Ανάβασις

 

Ξενοφώντος - Λακεδαιμονίων Πολιτεία

 

Ξενοφώντος - Συμπόσιον

 

 

 

 
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Όροι χρήσης: Για ό,τι ένσταση έχετε για τα κείμενα ή τις φωτογραφίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.